Header Ads

Himpaudi Jayaa

PengurusSUSUNAN PERSONALIA PENGURUS DAERAH HIMPAUDI KABUPATEN TULUNGAGUNG PERIODE 2015 – 2019PENASEHAT: SUPRIONO, SE.,M.si ( Ketua DPRD , DEWAN PENDIDIKAN KAB. TULUNGAGUNG )
: SUPANGAT, S.Pd.I
: RAHMISARI
: DWI ASTUTIK, M.MPd
PEMBINA: Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tulungagung
: KABID PAUDNI TULUNGAGUNG
: KASI KELEMBAGAAN
: KASI KURIKULUM
KETUA: EKO WAHYUDI, S.Pd.
WAKIL KETUA 1: SRI RAHAYU, M.Pd
WAKIL KETUA 2: Dra. ENDANG ZULIATI, MMPd
SEKRETARIS: WASIS SETYAWATI, S.Pd.
WAKIL SEKRETARIS: FITADIAH PRIHASTUTIK, SH, S.Pd.AUD
BENDAHARA: ANIS ZAHROTUL HUSNA, S.Pd.I
WAKIL BENDAHARA: SUNARMIATI
BIDANG ORGANISASI
KETUA: NOVIANI, S.TP,S.Pd
ANGGOTA: NILA KUSUMA WARDHANI, S. Pd
: IMAM MUHSIN, S.Pd
BIDANG DIKLAT DAN LITBANG
KETUA: YULIATI SEPTIANA, S.Pd.AUD
ANGGOTA: ROHATUL ALWIYAH, S.Pd
: LAMINAH AL RIRIN SUNARMI, S.Pd
HUMAS DAN KERJASAMA
KETUA: LILIK YULIANAH
ANGGOTA: AGUSTIN PUSPITASARI. S.Pd
: ISTI, SPd
BIDANG KESEJAHTERAAN DAN EKONOMI
KETUA: IKA VERYSETYABUDI, SPd.I
ANGGOTA: ROSNILASARI, S.Pd.
: DIAN SP ANJARWENI